ODLIEVANIE

Zaoberám sa odlievaním hliníka, mosadze a najmä bronzu.

Ťažiskom práce je odlievanie zvončekov rôznych veľkostí.

ZÁKAZKOVÁ VÝROBA

Realizujem projekt od samého začiatku až do konca, teda zhmotňujem predstavu zákazníka. Dokážem vyrobiť kópiu existujúcej alebo poškodenej veci. Môže to byť nejaká súčiastka, plaketa, medaila, jednoduchá soška…

Príklad

Zákazník má predstavu, že by rád obdaroval svojho priateľa zvláštnym darom, ktorý by bol vyrobený len pre neho. Malo by to byť ťažítko s názvom jeho firmy. Postup bude nasledovný: externý pracovník vytvorí 3D model podľa požiadaviek zákazníka. Tento model vyhotovím na 3D tlačiarni alebo na CNC fréze. Negatívna kópia modelu je forma, ktorá môže byť piesková alebo keramická. Do formy nalejem roztavený kov, vznikne odliatok, ktorý opracujem a darček je hotový.

TECHNOLÓGIE

Odlievanie do pieskovej formy a odlievanie do keramickej škrupiny metódou vytaviteľného modelu, teda zákazník si môže vytvoriť model sám z vosku a ja mu ho odlejem z požadovanej zliatiny. Zvončeky môžu byť doplnené nápisom, dátumom, logom, erbom a podobne. Vyrábam ich pri príležitosti jubilea, uzavretia manželstva, narodení potomstva, promócie…

Moja dielňa má štatút chráneného pracoviska.

Vybavenie dielne:
elektrická odporová taviaca pec
elektrická odporová žíhacia pec
3D tlačiareň
CNC fréza (nie na kov)
sústruh

Obmedzenie:
odliatky do hmotnosti 10 kg (bronz).

CENNÍK

Cenu odliatku stanovujem individuálne podľa veľkosti odliatku, spôsobu formovania a zložitosti.

Konzultácia – 20 € (za každú začatú polhodinu)

Frézovanie, 3D tlač modelu – 10 € / strojná hodina + materiál

Patinovanie bronzu v cene

KONTAKT

Ing. Zoltán Dioszegi
Šemša 8
Šemša
044 21
IČO: 32 457 839
Mobil:
0905 509 697

Prevádzka:
Šemša 9
Slovensko
044 21

Email:
info@diofoundry.com